Svenska Barnträdgårdslärarföreningens syfte är att förena de svenskspråkiga

lärarna inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen

och att fungera som deras sakkunnig- och intressebevakande organisation.


Medlemskap lönar sig

den viktiga intressebevakningen och fina medlemsförmåner är enkom för dig.

KOM OCKSÅ DU MED!