Verksamhetsplan 2019


FÖRENINGENS MÅL OCH UPPGIFT

Svenska Barnträdgårdslärarföreningens syfte är att förena de svenskspråkiga barnträdgårdslärarna i huvudstadsregionen, fungera som deras sakkunnig- och intressebevakande organisation.

Föreningen är en medlemsförening i Lastentarhanopettajaliitto (LTOL) – Barnträdgårdslärarförbundet (BTLF) som hör
under Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. – Undervisningssektorns Fackorganisation.

Föreningen·

  • bevakar fackliga intressen så som lönepolitik, arbetsförhållanden, att avtal och lagar följs
  • bygger upp och upprätthåller kontakten med de svenskspråkiga barnträdgårdslärarna i huvudstadsregionen·
  • upprätthåller och utvecklar medlemmarnas yrkesskicklighet genom fortbildning och stipendier
  • uppföljer och förvekligar de uppdrag som BTLF och OAJ sänder
  • bevakar småbarnspedagogiska frågor i kommunerna och deltar aktivt i social-politiska diskussioner genom utlåtanden, bättringsförslag, skrivelser
  • samarbetar och upprätthåller kontakten med de svenska barnträdgårdslärarföreningarna i landet och de finskspråkiga barnträdgårdslärarföreningarna i huvudstadsregionen och OAJ ry:s lokal- och regionföreningar och lärarföreningar och de svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningarna

1. ORGANISATION

1) Allmänna möten

- ordinarie vårmöte i mars-maj

- ordinarie höstmöte i september-november


2) Styrelsen

- styrelsen sammanträder ungefär var fjärde vecka under vår- och höstterminen


3) Utskott och arbetsgrupper

Föreningens egna arbetsgrupper

- informationsutskott bestående av föreningens ordförande, informatör, organisatör och strejkchef

- arbetsutskott bestående av ordförande och sekreterare

- valutskott

- enskilda arbetsgrupper tillsätts för tillfälliga projekt


Utomstående arbetsgrupper

- kontinuerlig arbetsgrupp bestående av ordföranden för de svenska barnträdgårdslärarföreningarna i landet

- kontinuerlig BTL-sektion inom OAJ huvudstadsregionen bestående av föreningars styrelsemedlemmar

- ordförande sitter med i BTLF:s informationsutskott2. UTBILDNING

- studiedag för medlemmarna

- medlemskvällar (pedagogiska café) med sakkunniga

- BTLF:s och OAJ:s utbildningar av föreningens funktionärer och för föreningens medlemmar
3. INFORMATION

- medlemsbrev i elektronisk form enbart via e-post

- via föreningens webbplats http://svbtl.kotisivukone.com/ och föreningens Facebook grupps sida (Svenska BTL-föreningen)

- föreningen informerar sina medlemmar om föreningens allmänna möten via händelsekalendern på www.oaj.fi (tapahtumat) samt
på BTLF.s webbplats (händelser) http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/etusivu

- styrelsen nås via föreningens e-postadress svenskabtglf@luukku.comMÅLSÄTTNING FÖR ÅR 2019

A.
Samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) och Barnträdgårdslärarförbundet
(BTLF)

OAJ

- mål att ha styrelsemedlemmar/representanter i de lokala och regionala lärarföreningarna i kommunerna/regionen

BTLF – tillsammans med förbundet

- påverka för att småbarnspedagogikens vikt och värde ses av såväl beslutsfattare, föräldrar som samhället

- påverka att barnträdgårdslärarens utbildningsnivå stiger och att behörigheten bevaras minst på den nivå den är idag, samt att alla barngrupperfår två barnträdgårdslärare och att det utbildas tillräckligt med barnträdgårdslärare

- stärka ledarskapet och det pedagogiska ledarskapet inom småbarnspedagogiken genom att hjälpa till att bygga upp lokala och regionala nätverk för
föreståndarna

- stöda att lagen om småbarnspedagogik fås i sin slutliga form

- Riksdagsvalet 2019

-Förbundets 100 års jubileum

B.
Information till medlemmarna


- aktivt vara i kontakt med medlemmarna via epost, webbplatsen och föreningens Facebook grupp

- utveckla, uppdatera, synliggöra föreningens webbplats, som innehåller informationom föreningen, dess verksamhet och syften samt annan aktuell och för medlemmarna viktig informationC. Fortbildning för medlemmar

- vårens fortbildningsdag 9.2.2019 om positiv pedagogik med Kaisa Vuorinen

- ordna pedagogiska caféer med aktuella teman

- ordna diskussionstillfälle med riksdagsvalskandidater

- BTL-dagarna 2019 i Lahtis 21-22.9.2019 "Suksi-Lahteen"D. Informera studerande (eventuella blivande medlemmar)

- i samarbete med BTLF/OAJ informera lärarstuderande (PeK) vid utbildningen i Helsingfors om medlemskap i föreningen samt om arbetet som lärare inom småbarnspedagogiken

E. Nya medlemmar

- aktivt värva nya medlemmar

- de nya medlemmarna får en välkomsthälsning per e-post